Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Thứ 2:
9h - 18h
 Thứ 3 - Thứ 6:
7h - 18h
 Thứ 7:  
7h - 11h ; 13h - 17h
Liên kết website :
Số người truy cập: 563.814
Đang online: 102
[ Đăng ngày: 26/09/2016 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                          THƯ VIỆN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                            Số:  47/TV                                          Cần Thơ, ngày 19 tháng 9  năm 2016

 

THÔNG BÁO

(V/v phục vụ của Thư viện ngày 27/9/2016 - Thứ Ba)

 

Căn cứ vào Thông báo số: 980/TB-ĐHYDCT ngày 19/9/2016 của trường v/v dự lễ Khai giảng năm học 2016-2017, Thư viện thông báo về việc phục vụ như sau:

+ Thư viện ngưng phục vụ từ 13h ngày 27/9/2016 (Thứ Ba)

+ Thư viện sẽ phục vụ lại bình thường từ 7h00 ngày 28/9/2016 (Thứ Tư).

Bạn đọc vui lòng liên hệ công việc và trả sách vào thời gian phục vụ của Thư viện.

Trân trọng.

 

                                                                                                        GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN    

                                                                                                                      
(Đã ký)

                                                                                                            Nguyễn Thị Hải Yến

Nơi nhận:                         

-Dán TB, Website

-Lưu TV


CÁC TIN KHÁC