Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Thứ 2:
9h - 18h
 Thứ 3 - Thứ 6:
7h - 18h
 Thứ 7:  
7h - 11h ; 13h - 17h
Liên kết website :
Số người truy cập: 563.813
Đang online: 101
[ Đăng ngày: 26/09/2016 ]

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          THƯ VIỆN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Số:  46 /TV

                                                                                           Cần Thơ, ngày 15 tháng 9 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v làm thẻ Thư viện năm học 2016-2017)

 

Thư viện xin thông báo đến các lớp Đại học khóa 42, khóa 30 và các lớp sau Đại học về việc làm thẻ Thư viện năm học 2016-2017 như sau:

- Tất cả sinh viên, học viên của trường phải làm thẻ Thư viện. Phí làm thẻ: 30.000 đ/ thẻ Thư viện. Thẻ Thư viện có giá trị sử dụng trong suốt thời gian học tập tại trường. Khi thanh toán ra trường, Thư viện sẽ thu hồi thẻ Thư viện và xác nhận ra trường cho sinh viên, học viên.

- Đề nghị Lớp trưởng các lớp liên hệ tại Thư viện để đăng ký và nhận mẫu phiếu dán hình làm thẻ Thư viện theo lớp.

- Hạn cuối để các lớp khóa mới (năm học 2016-2017) đăng ký làm thẻ Thư viện theo lớp là ngày 30/11/2016 (Thứ Tư).

- Riêng sinh viên, học viên các khóa cũ bị mất, hỏng thẻ Thư viện, cá nhân tự liên hệ làm lại thẻ Thư viện.

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Thư viện trường gặp Cô Trần Thụy Lam Thảo.

- Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần;

- Địa điểm: Thư viện trường, nhà B3 tầng 2 khoa Y

Xin chân thành cám ơn.

Trân trọng.

 

                                                                          GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN                                                                                              

                                                                                           Đã ký                                                                                                                                                                                   

                                                                              Nguyễn Thị Hải Yến

 

Nơi nhận:

-Dán TB, Website

           -Lưu TV 
CÁC TIN KHÁC