HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 
THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.516.956
Đang online: 83
  
[ Đăng ngày: 31/07/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /TB-TTHL

Cần Thơ, ngày  31  tháng 07   năm 2020

THÔNG BÁO

V/v ngưng cho mượn sách và ngưng phục vụ

để kiểm kê tài liệu của Thư viện năm 2020

 

Căn cứ vào thông báo về việc nghỉ hè của trường năm học 2019-2020và kế hoạch hoạt động của Thư viện, Thư viện thông báo về việc ngưng cho mượn sách và ngưng phục vụ để kiểm kê tài liệu năm 2020 như sau:

+ Thư viện ngưng cho mượn sách về, thời gian gia hạn và thu hồi sách đang cho mượn đến hết ngày 15/08/2020 – Thứ Bảy. Thư viện sẽ tiến hành thu hồi tất cả tài liệu để chuẩn bị cho công tác kiểm kê, bạn đọc còn giữ tài liệu của Thư viện vui lòng liên hệ trả tài liệu cho Thư viện.

+ Thư viện ngưng phục vụ các ngày 17-22/08/2020 để tiến hành công tác kiểm kê, xử lý tài liệu.

+ Từ ngày 24/08/2020 – Thứ Hai, Thư viện chỉ phục vụ trong giờ hành chính (7-11h, 13-17h các ngày thứ Hai đến thứ Sáu) trong thời gian nghỉ hè và sinh hoạt công dân.

Trong thời gian ngưng phục vụ bạn đọc vẫn có thể tra cứu tài liệu trên website của Thư viện: http://lib.ctump.edu.vn/ và sử dụng tài liệu điện tử trên ứng dụng MyOPAC.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tại:

Quầy tiếp nhận - Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ

Địa chỉ: Nhà B3, tầng 2 khoa Y

Điện thoại: 0292 3733 381

Email: thuvien@ctump.edu.vn 

Trân trọng./.    

 

Nơi nhận:

- Dán Thông báo;

- Đăng Website;

- Lưu TTHL.

 

GIÁM  ĐỐC THƯ VIỆN

 

Đã ký 

Nguyễn Thị Hải Yến

                          

CÁC TIN KHÁC