THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 219.376
Đang online: 17
  

GÓC TUYỂN CTV THƯ VIỆN
[ Đăng ngày: 08/03/2021 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    16   / TB-TTHL

Cần Thơ, ngày  03   tháng  3   năm 2021

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức lớp Hướng dẫn sử dụng Thư viện lần 3

cho học viên sau đại học khóa 2020

 

Nhằm tạo điều kiện để học viên sau đại học khóa 2020 tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn tài liệu tại Thư viện trong thời gian học tập và nghiên cứu tại trường, Thư viện tổ chức “Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện” cho học viên sau đại học khóa 2020 với kế hoạch như sau:

- Thời gian: từ ngày 05/3/2021 đến ngày 15/3/2021

- Hình thức: trực tuyến.

- Đối tượng: học viên sau đại học khóa 2020 nhập học đợt 2 và học viên đại học khóa 2020 đợt 1 chưa đạt/chưa tham dự lớp.

- Nội dung: giới thiệu chung về Thư viện, thông tin về các quy định chính sách của Thư viện, các nguồn tài liệu, các dịch vụ hiện có và hướng dẫn cách tìm kiếm tài liệu tại Thư viện. Giới thiệu các kho tài liệu, các khu vực dành cho việc tự học, tự nghiên cứu tại Thư viện.

- Cách tham gia “Lớp Hướng dẫn sử dụng thư viện”: học viên truy cập trang web Thư viện Trường theo địa chỉ: http://lib.ctump.edu.vn để xem các video hướng dẫn sử dụng thư viện và làm bài kiểm tra theo hướng dẫn. Tại “Trang chủ” chọn biểu tượng 

Khóa học online Hướng dẫn sử dụng thư viện

Lưu ý: học viên sử dụng địa chỉ email do Trường cung cấp để truy cập lớp học.

Sau khi làm bài kiểm tra đạt yêu cầu, học viên sẽ được cấp quyền sử dụng thư viện trong suốt khóa học.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:      

- Phòng ĐTSĐH;

- Dán bảng Thông báo;

- Đăng Website;

- Lưu TTHL.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 Đã ký

 Lê Thị Hoàng Mỹ

CÁC TIN KHÁC