HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 
THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.361.069
Đang online: 35
  
[ Đăng ngày: 25/12/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      / TV

Cần Thơ, ngày  25  tháng  12 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc phục vụ của Thư viện ngày 25-26/12/2017 (Thứ Hai-Ba)

 

Căn cứ thông báo số 1658/TB-ĐHYDCT ngày 25/12/2017 về việc nghỉ học trong thời gian bão 16, Thư viện thông báo về việc phục vụ như sau:

 Thư viện tạm ngưng phục vụ từ 11h ngày 25/12/2017-Thứ Hai đến hết ngày 26/12/2017-Thứ Ba

Thư viện phục vụ lại vào 7h ngày 27/12/2017-Thứ Tư.

Bạn đọc còn đang mượn tài liệu của Thư viện có hạn trả ngày 25 -26/12/2017 đã được gia hạn thời gian mượn tài liệu đến ngày 28/12/2017. Bạn đọc có thể xem thông tin mượn trả tài liệu bằng tài khoản bạn đọc trên website của Thư viện:

http://lib.ctump.edu.vn/Default.aspx?ArticleId=02450896-39e5-4772-8197-66ed675dac27

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:                                                                        

- Thông báo;

- Đăng website;

- Lưu TV.

GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

Đã ký 

Nguyễn Thị Hải Yến

CÁC TIN KHÁC