HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 
THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.301.708
Đang online: 12
  
[ Đăng ngày: 27/09/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   67   / TB-TTHL

Cần Thơ, ngày   23 tháng 9  năm 2019

THÔNG BÁO

V/v phục vụ của Thư viện ngày 04/10/2019 (Thứ Sáu)

 

Căn cứ vào Thông báo số 1322/TB-ĐHYDCT ngày 23/9/2018 về dự Lễ Khai giảng năm học 2019-2020. Thư viện thông báo về việc phục vụ như sau:

+ Thư viện ngưng phục vụ từ 7g00 – 13g00 ngày 04/10/2019 (Thứ Sáu)

+ Thư viện sẽ phục vụ lại bình thường từ 13g00 cùng ngày.

Bạn đọc vui lòng liên hệ công việc và trả sách vào thời gian phục vụ của Thư viện.

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:

- Dán Thông báo;

- Đăng Website;

- Lưu TTHL.

 

GIÁM  ĐỐC THƯ VIỆN

 

(đã ký) 

Nguyễn Thị Hải Yến

CÁC TIN KHÁC