HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 
THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.274.142
Đang online: 13
  
[ Đăng ngày: 25/04/2017 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                          THƯ VIỆN                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                      Số:      /TV                                          Cần Thơ, ngày 24 tháng 4  năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v phục vụ của Thư viện trong thời gian nghỉ lễ

Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5 năm 2017

 

Căn cứ vào Thông báo số 446/TB-ĐHYDCT ngày 24/4/2017 v/v nghỉ lễ Kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế Lao động 1/5 năm 2017, Thư viện thông báo về việc phục vụ như sau:

+ Thư viện nghỉ lễ và ngưng phục vụ từ ngày 30/4/2017 (Chủ nhật) đến hết ngày 02/5/2017 (Thứ Ba).

+ Thư viện sẽ phục vụ lại bình thường từ 9h00 ngày 04/5/2017 (Thứ Tư).

Bạn đọc vui lòng liên hệ công việc và trả sách vào thời gian phục vụ của Thư viện. Chúc quý bạn đọc của Thư viện kỳ nghỉ vui vẻ, bổ ích.

Trân trọng.

 

                                                                                                        GIÁM ĐỐC THƯ VIỆN

                                                                                                                      Đã ký
 
   Nguyễn Thị Hải Yến 

Nơi nhận:                         

-Dán TB, Website.

-Lưu TV.

 

ã ký)                                                                                                              (đã ký)

 

                                                                                                           

CÁC TIN KHÁC