THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 389.557
Đang online: 5
  

GÓC TUYỂN CTV THƯ VIỆN
[ Đăng ngày: 04/12/2020 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:    93  /TB-TTHL

Cần Thơ, ngày   03  tháng 12  năm 2020

                                                                                                                       

THÔNG BÁO

V/v đeo khẩu trang bắt buộc khi đến Thư viện

 

 

Căn cứ Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Thư viện thông báo đến bạn đọc các nội dung như sau:

+ Thực hiện yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế, trước hết là việc đeo khẩu trang bắt buộc, sau khi sử dụng phải bỏ đúng nơi quy định.

+ Từ ngày 03/12/2020, Thư viện từ chối phục vụ bạn đọc không đeo khẩu trang khi đến Thư viện.

Thư viện thông báo để bạn đọc được biết và nghiêm túc thực hiện. Rất mong nhận được sự chia sẻ và hợp tác của bạn đọc để Thư viện hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:                                                                        

- Thông báo;

- Website TV;

- Lưu TTHL.

 

GIÁM ĐỐC

 Đã ký

 

Nguyễn Thị Hải Yến

 

                                                                                               

 

                                                                                               

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC