HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ VIỆN
 
THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.301.729
Đang online: 20
  
[ Đăng ngày: 15/09/2019 ]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

THƯ VIỆN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:      /TB-TTHL

Cần Thơ, ngày  20  tháng 9  năm 2019

THÔNG BÁO 

V/v kết quả bài kiểm tra lớp “Hướng dẫn sử dụng thư viện” lần 1

Căn cứ Kế hoạch số 1029/ KH-ĐHYDCT ngày 01/8/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Cần Thơ về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2019-2020.

Căn cứ báo cáo kết quả lớp “Hướng dẫn sử dụng thư viện” lần 1

  Thư viện thông báo danh sách tổng số 1.075 sinh viên khóa mới (đính kèmchưa đạt bài kiểm tra lần 1.  

Các trường hợp sinh viên chưa đạt phải hoàn thành bài kiểm tra lần 2 trong thời gian từ ngày ra thông báo đến hết ngày 27/9/2019. Địa chỉ bài kiểm tra lần 2:

- Website thư viện: http://lib.ctump.edu.vn/ → Bài kiểm tra

- Hoặc quét QR code: 
 


Trường hợp 252 sinh viên vắng tham dự buổi hướng dẫn sử dụng thư viện (đính kèm) và sinh viên có kết quả kiểm tra lần 2 không đạt thì phải đăng kí học lại lớp hướng dẫn sử dụng thư viện (có tính phí).

Tất cả sinh viên và học viên khóa mới phải được xác nhận đã qua lớp hướng dẫn sử dụng thư viện thì mới được kích hoạt tài khoản bạn đọc sử dụng các dịch vụ thư viện trong suốt khóa học tại trường.


Trân trọng./.    

Nơi nhận:

- Thông báo;

- Đăng Website;

- Lưu VT.

GIÁM  ĐỐC THƯ VIỆN

đã ký

Nguyễn Thị Hải Yến

                                                 

CÁC TIN KHÁC