THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 389.604
Đang online: 12
  

GÓC TUYỂN CTV THƯ VIỆN
[ Đăng ngày: 16/07/2017 ]

Haematologica

      STT

NGUỒN TẠP CHÍ

ĐỊA CHỈ WEB

 1.

INFORM

http://www.informnetwork.org/

 2.

WHO

http://www.who.int

 3.

Bộ Y tế Hoa Kỳ 

 http://www.hhs.gov/

 3.

Viện Y tế Quốc gia (Cổng NIH) 

http://www.nih.gov/icd/index.html 

 4.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh (CDC) 

 http://www.cdc.gov

 5.

Tạp chí y học thực hành 

http://www.yhth.vn/Default.aspx

 6.

Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh 

http://yds.edu.vn/tcyh/

 7.

Sức khỏe Cộng đồng  

http://www.suckhoecongdong.com/ 

 8.

Thông tin Thuốc và Biệt Dược 

www.thuocbietduoc.com.vn

 9.

Hệ thống tra cứu văn bản điện tử - Bộ Y tế

http://emoh.moh.gov.vn/

 10.

Giáo trình điện tử - Bộ Giáo dục và Đào tạo 

http://thuvientulap.org/

 11.

Cộng đồng sách điện tử:

 http://www.ebook.edu.vn/

 12.

Tổng hội Y học Việt Nam 

www.yhocvietnam.com.vn

 13.

Viện CNTT-Thư viện y học Trung ương

http://lienthuvien.yte.gov.vn/

 14.

Bộ Y tế Việt Nam

www.moh.gov.vn

 15.

Free Medical journals

www.freemedicaljournals.com

 16.

Public health images library

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp

 17.

Tạp chí trực tuyến các nước và khu vực

www.inasp.info

 18.

AJOL

www.ajol.info

 19.

Danh sách tạp chí của Tổ chức Y tế Geneva về Giáo dục và Nghiên cứu

www.gfmer.ch/medical_journals/fressmedical.php

 20.

Plos Medicine

http://www.plosmedicine.org 

 21.

The new England journal of medicine

http://www.nejm.org/

 22.

International Journal of Medical Sciences

http://www.medsci.org/

 23.

Cleveland Clinic Journal of Medicine

http://www.ccjm.org/

 24.

Journal Watch

http://www.jwatch.org/

 25.

Oxford Journal - Medicine

http://www.oxfordjournals.org/subject/medicine/

 26.

Journal of medical Internet Research

http://www.jmir.org/

 27.

The Jama Network

http://jamanetwork.com/

 29.

Free medical journals

www.freemedicaljournals.com

 30.

Public Health Images library

http://phil.cdc.gov/phil/home.asp

 31.

Cảnh giá dược

http://canhgiacduoc.org.vn

 32.

Thuốc – Dược Phẩm

http://www.thuoc.net.vn/

 33.

Mạng thông tin Y tế TP.HCM

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/

 34.

Hội Y học TP.HCM

http://hoiyhoctphcm.org.vn/

 35.

Annals of Internal Medicine

http://www.annals.org

 36.

Circulation

http://circ.ahajournals.org/

 37.

Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Journal of the American HeartAssociation

http://atvb.ahajournals.org

 38.

Hypertension

http://hyper.ahajournals.org/

 39.

Journal of the American Heart Association

http://jaha.ahajournals.org/

 40.

Medicine & Science in Sports & Exercise

http://www.acsm-msse.org

 41.

Critical Care Medicine

http://www.ccmjournal.org

 42.

Journal of Health Science

http://jhs.pharm.or.jp

 43.

Stroke: A Journal of Cerebral Circulation

http://stroke.ahajournals.org

 44.

Hongkong Medical Journal

http://www.hkmj.org/ 

 45.

JVIR: Journal of Vascular and Interventional Radiology

http://www.jvir.org/ 

 46.

Journal of the American Society of Nephrology

http://jasn.asnjournals.org/ 

 47.

Journal of Medical Internet Research

http://www.jmir.org/ 

 48

Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)

http://jamia.bmj.com/ 

 49.

Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

http://www.co-otolaryngology.com

 50.

Bài giảng Y khoa

http://baigiangykhoa.edu.vn/ 

 51.

Tạp chí y học dự phòng

http://www.tapchiyhocduphong.vn/ 

 52.

Tạp chí đông y

http://www.tapchidongy.org/ 

 53.

ACP journal club  (ISSN:1056-8751)

http://www.acpjc.org/ 

 54.

American journal of critical care  (ISSN:1062-3264)

http://ajcc.aacnjournals.org/ 

 55.

BMC blood disorders  (ISSN:1471-2326)

http://www.biomedcentral.com/bmchematol/

 56.

Journal of Medical Cases (ISSN :1923-4163 (online))

http://www.journalmc.org/index.php/JMC 

 57.

Journal of Medical Case Reports

http://www.jmedicalcasereports.com/ 

 58.

Cleveland Clinic journal of medicine  (ISSN: 0891-1150)

http://www.ccjm.org/ 

 59.

Clinical journal of oncology nursing  (ISSN: 1092-1095)

https://cjon.ons.org/ 

 60.

Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/openaccess

 61.

Circulation Research

http://circres.ahajournals.org

 62.

Journal of Clinical Oncology

http://ascopubs.org/journal/jco/ 

 63.

Implant Dentistry

http://www.implantdent.org

 64.

The Endocrinologist

http://www.theendocrinologist.org

 65.

Journal of Investigative Medicine

http://www.jinvmed.org

 66.

Journal of Occupational and Environmental Medicine

http://www.joem.org

 67.

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition

http://www.jpgn.org 

 68.

Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) 

http://www.jamia.org

 69.

Pediatric Research

http://www.pedresearch.org

 70.

Plastic and Reconstructive Surgery

http://www.plasreconsurg.org

 71.

Psychosomatic Medicine

http://www.psychosomaticmedicine.org

 72.

Journal of Clinical Investigation

http://www.jci.org/

 73.

The Medical Journal of Australia

https://www.mja.com.au/

 74.

Health Services Research

http://www.hsr.org/

 75.

BMC Pediatrics

https://bmcpediatr.biomedcentral.com/

 76.

Epidemiologic Reviews

https://academic.oup.com/aje

 77.

Tạp chí Nghiên cứu Y học

http://tapchinghiencuuyhoc.vn/

 78.

Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1178 

 79.

Blood journal

http://www.bloodjournal.org/

 80.

Haematologica

http://www.haematologica.org/

81.

The British Society for Haematology

http://www.b-s-h.org.uk/guidelines/

 82.

Thalassaemia International Federation

http://www.thalassaemia.org.cy/

 83.

The World Federation of Hemophilia

http://www.wfh.org/

 84.

 Tài liệu BMJ

https://cds.bmj.com/

 85.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://en.booklid.org/

 
 86.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://www.loyalbooks.com/

 
 87.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://www.free-ebooks.net/health/

 
 88.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://www.pdfdrive.com/category/12

 
 89.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://thuvienyhoc.com/tai-lieu/

 
 90.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://hotrotailieuykhoa.blogspot.com/

 
 91.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://yhoctonghop.vn/

 
 92.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

ttp://gutenberg.org/

 
 93.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://thepiratebay.org/

 
 94.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://openlibrary.org/

 
 95.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://getfreeebooks.com/

 
 96.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

http://ebook4expert.com/

 
 97.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://www.medicalebookpdf.com/

 
 98.

 Tạp chí y dược học Huế

http://tapchiyduochoc.huemed-univ.edu.vn/

 
 99.

 Tài liệu Y khoa trực tuyến miễn phí

https://medicalbooknew.com/

 
 100.

 Tạp chí y học Thành phố Hồ Chí Minh (link mới)

http://yds.edu.vn/tcyh/

 
 101.

 Tài liệu y học

http://tailieu.yte.gov.vn/

 
 102.

 Tạp chí phụ sản

http://hosrem.org.vn/news/thuvien/tapchiphusan

 
 103.

 Tạp chí y học sinh sản

http://hosrem.org.vn/news/thuvien/yhocsinhsan

 
 104.

 Tạp chí y dược lâm sàng 108

https://tcydls108.benhvien108.vn/index.php/YDLS

 
 105.

 Tạp chí y học việt nam

http://tonghoiyhoc.vn/tap-chi-trong-nuoc.htm

 
CÁC TIN KHÁC