THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.006.864
Đang online: 39
[ Đăng ngày: 24/07/2017 ]
NGUỒN TẠP CHÍ ĐỊA CHỈ WEB
INFORM http://www.informnetwork.org/
WHO http://www.who.int
Bộ Y tế Hoa Kỳ   http://www.hhs.gov/
Viện Y tế Quốc gia (Cổng NIH)  http://www.nih.gov/icd/index.html 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng Bệnh (CDC)   http://www.cdc.gov
Tạp chí y học thực hành  http://www.yhth.vn/Default.aspx
Tạp chí y học thành phố Hồ Chí Minh  http://yds.edu.vn/tcyh/
Sức khỏe Cộng đồng   http://www.suckhoecongdong.com/ 
Thông tin Thuốc và Biệt Dược  www.thuocbietduoc.com.vn
Hệ thống tra cứu văn bản điện tử - Bộ Y tế http://emoh.moh.gov.vn/
Giáo trình điện tử - Bộ Giáo dục và Đào tạo  http://thuvientulap.org/
Cộng đồng sách điện tử:  http://www.ebook.edu.vn/
Tổng hội Y học Việt Nam  www.yhocvietnam.com.vn
Viện CNTT-Thư viện y học Trung ương http://lienthuvien.yte.gov.vn/
Bộ Y tế Việt Nam www.moh.gov.vn
Free Medical journals www.freemedicaljournals.com
Public health images library http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Tạp chí trực tuyến các nước và khu vực www.inasp.info
AJOL www.ajol.info
Danh sách tạp chí của Tổ chức Y tế Geneva về Giáo dục và Nghiên cứu www.gfmer.ch/medical_journals/fressmedical.php
Plos Medicine http://www.plosmedicine.org 
The new England journal of medicine http://www.nejm.org/
International Journal of Medical Sciences http://www.medsci.org/
Cleveland Clinic Journal of Medicine http://www.ccjm.org/
Journal Watch http://www.jwatch.org/
Oxford Journal - Medicine http://www.oxfordjournals.org/subject/medicine/
Journal of medical Internet Research http://www.jmir.org/
The Jama Network http://jamanetwork.com/
Free medical journals www.freemedicaljournals.com
Public Health Images library http://phil.cdc.gov/phil/home.asp
Cảnh giá dược http://canhgiacduoc.org.vn
Thuốc – Dược Phẩm http://www.thuoc.net.vn/
Mạng thông tin Y tế TP.HCM http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/
Hội Y học TP.HCM http://hoiyhoctphcm.org.vn/
Annals of Internal Medicine http://www.annals.org
Circulation http://circ.ahajournals.org/
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology: Journal of the American HeartAssociation http://atvb.ahajournals.org
Hypertension http://hyper.ahajournals.org/
Journal of the American Heart Association http://jaha.ahajournals.org/
Medicine & Science in Sports & Exercise http://www.acsm-msse.org
Critical Care Medicine http://www.ccmjournal.org
Journal of Health Science http://jhs.pharm.or.jp
Stroke: A Journal of Cerebral Circulation http://stroke.ahajournals.org
Hongkong Medical Journal http://www.hkmj.org/ 
JVIR: Journal of Vascular and Interventional Radiology http://www.jvir.org/ 
Journal of the American Society of Nephrology http://jasn.asnjournals.org/ 
Journal of Medical Internet Research http://www.jmir.org/ 
Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA) http://jamia.bmj.com/ 
Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery

http://www.co-otolaryngology.com

Bài giảng Y khoa http://baigiangykhoa.edu.vn/ 
Tạp chí y học dự phòng http://www.tapchiyhocduphong.vn/ 
Tạp chí đông y http://www.tapchidongy.org/ 
ACP journal club  (ISSN:1056-8751) http://www.acpjc.org/ 
American journal of critical care  (ISSN:1062-3264) http://ajcc.aacnjournals.org/ 
BMC blood disorders  (ISSN:1471-2326) http://www.biomedcentral.com/bmchematol/
Journal of Medical Cases (ISSN :1923-4163 (online)) http://www.journalmc.org/index.php/JMC 
Journal of Medical Case Reports http://www.jmedicalcasereports.com/ 
Cleveland Clinic journal of medicine  (ISSN: 0891-1150) http://www.ccjm.org/ 
Clinical journal of oncology nursing  (ISSN: 1092-1095) https://cjon.ons.org/ 
Tạp chí miễn phí của Taylor & Francis http://www.tandfonline.com/openaccess
Circulation Research http://circres.ahajournals.org
Journal of Clinical Oncology http://ascopubs.org/journal/jco/ 
Implant Dentistry http://www.implantdent.org
The Endocrinologist http://www.theendocrinologist.org
Journal of Investigative Medicine http://www.jinvmed.org
Journal of Occupational and Environmental Medicine http://www.joem.org
Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition http://www.jpgn.org 
Journal of the American Medical Informatics Association (JAMIA)  http://www.jamia.org
Pediatric Research http://www.pedresearch.org
Plastic and Reconstructive Surgery http://www.plasreconsurg.org
Psychosomatic Medicine http://www.psychosomaticmedicine.org
Journal of Clinical Investigation http://www.jci.org/
The Medical Journal of Australia https://www.mja.com.au/
Health Services Research http://www.hsr.org/
BMC Pediatrics https://bmcpediatr.biomedcentral.com/
Epidemiologic Reviews https://academic.oup.com/aje
Tạp chí Nghiên cứu Y học
http://tapchinghiencuuyhoc.vn/
Tạp chí Y Dược học Cần Thơ http://ctump.edu.vn/Default.aspx?tabid=1178 
Blood journal http://www.bloodjournal.org/
Haematologica http://www.haematologica.org/
The British Society for Haematology http://www.b-s-h.org.uk/guidelines/
Thalassaemia International Federation http://www.thalassaemia.org.cy/
The World Federation of Hemophilia http://www.wfh.org/
CÁC TIN KHÁC