THỜI GIAN PHỤC VỤ
 Thứ 2: 9h - 18h
Thứ 3 - Thứ 6: 7h - 18h
Thứ 7: 7h - 11h ; 13h - 17h
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)

Liên kết website :
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
Số người truy cập: 1.006.842
Đang online: 18
[ Đăng ngày: 25/07/2017 ]
TÊN ĐỊA CHỈ (LINK) THỜI GIAN
Bộ sách điện tử Y khoa của Nhà xuất bản Thieme http://lib.myilibrary.com      04/04/2011 - 04/05/2011 
Từ điển giải phẫu học  http://tranthanhtung.zzl.org/TuDienYKhoa/index.php   
Health Reference Center Academic http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnhmuct 31/2/2012 - 31/3/2012
Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của NXB InformaHealthCare http://informahealthcare.com/action/showPublications?display=byAlphabet&pubType=journal 25/9/2012- 24/11/2012.
CSDL sách điện tử MyiLibrary  http://lib.myilibrary.com 24/08/2012 - 31/10/2012
Cơ sở dữ liệu tạp chí điện tử của NXB Theime www.thieme-connect.com/ejournals 26/9/2012 - 31/10/2012
 CSDL IOS Press - eJournal:   http://iospress.metapress.com 22/10/2013 - 31/12/2013
 CSDL IOS Press -  eBook    :    www.ebooks.iospress.nl 22/10/2013 - 31/12/2013
Cơ sở dữ liệu MEDICINEnetBASE - NXB Taylor & Francis www.crcnetbase.com  01/11/2013 - 31/12/2013
CSDL sách điện tử Infotrac http://infotrac.galegroup.com/itweb/vnctump     
Thư viện số Dlib http://tailieu.vn/ 3 tháng
Thư viện ảo của Dự án HHRSDP https://www.thuvienykhoa.edu.vn/ 12/2017 (3 CSDL)  12/2018 ( > 3000 đầu sách)
BST tạp chí điện tử của NXB Karger http://www.karger.com/OpenAccess Tháng 4/2017
CSDL OECD iLibrary  www.oecd-ilibrary.org Đang liên hệ
CSDL WorldBank eLibrary  www.elibrary.worldbank.org Đang liên hệ
CSDL UN iLibrary  www.un-ilibrary.org Đang liên hệ
CÁC TIN KHÁC