Thư viện phục vụ Thứ 2 - Thứ 7
(Nghỉ Chủ nhật & Lễ)
 Thứ 2:
9h - 18h
 Thứ 3 - Thứ 6:
7h - 18h
 Thứ 7:  
7h - 11h ; 13h - 17h
Liên kết website :
Số người truy cập: 974.522
Đang online: 45
  
KHẢO SÁT BẠN ĐỌC
[ Đăng ngày: 26/07/2017 ]
 Sách 
Gồm giáo trình, sách chuyên khảo, sách tham khảo phục vụ theo chuyên ngành đào tạo của trường. Bộ sưu tập gồm có:
         + Tài liệu đọc tại chỗ (sách có dán nhãn bi đỏ trên gáy sách) và tài liệu cho mượn về nhà. Phục vụ tại: Phòng đọc 1- Sách tiếng Việt, Phòng đọc 2 - Sách ngoại văn.
         + Tài liệu tham khảo: Các tài liệu về thống kê, niên giám, từ điển, bách khoa toàn thư. Phục vụ tại: Phòng đọc 2

Hình thức phục vụ: Kho mở

Bạn đọc cần tham khảo:  Hướng dẫn sử dụng, Quy định mượn trả

Báo- tạp chí chuyên ngành

Gồm báo và tạp chí chuyên ngành Y khoa được bổ sung theo định kỳ đáp ứng nhu cầu các chuyên ngành đào tạo tại Trường. Riêng tạp chí cũ được đóng bộ để lưu trữ và phục vụ bạn đọc khi có yêu cầu. 

Phục vụ tại: Phòng Tạp chí - Luận văn

Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ

Bạn đọc cần tham khảo: hướng dẫn sử dụng, Xem quy định photo tài liệu

Luận văn-luận án, Đề tài nghiên cứu khoa học

Các luận văn - luận án tốt nghiệp của sinh viên, học viên và cán bộ nhà trường đang học tập, nghiên cứu tại trường.

Phục vụ tại: Phòng Tạp chí - Luận văn.

Hình thức phục vụ: Đọc tại chỗ

Bạn đọc cần tham khảo: hướng dẫn sử dụng, Xem quy định photo tài liệu

CÁC TIN KHÁC