Liên kết website :
Số người truy cập: 373.354
Đang online: 23

Thời gian phục vụ trong tuần:

Thứ 2 : 9:00 - 18:00
Thứ 3 đến thứ 6 : 7:00 - 18:00
Thứ 7:

 • Sáng 7:00 - 11:00
 • Chiều 13:00 - 17:00
[ Đăng ngày: 23/08/2015 ]
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÒNG TẠP CHÍ -LUẬN VĂN, LUẬN ÁN

Tài liệu: Báo, Tạp chí, Luận văn - luận án, CD-ROM.

Hình thức phục vụ: Tự chọn. Tài liệu đọc tại chỗ.

Hướng dẫn sử dụng:

 • Báo: phục vụ các số phát hành trong tháng hiện tại.
 • Tạp chí: phục vụ các số phát hành trong năm hiện tại.
 • Luận án, luận văn: được sắp xếp theo từng ngành đào tạo của trường. Khi tìm tài liệu cần xem kỹ bảng chỉ dẫn đầu giá để xác định vị trí của tài liệu.
 • Bạn đọc tự lựa chọn báo, tạp chí, luận văn trên các kệ được sắp xếp theo trật tự chữ cái.
 • Bạn đọc không đọc báo, tạp chí, luận văn tại giá mà phải mang ra bàn ngồi đọc; Mỗi lần chỉ được mang tối đa 2 tài liệu ra bàn đọc, trả lại vị trí cũ trước khi lấy các tài liệu khác.
 • Không cắt, xé các phần trong báo, tạp chí, luận văn. Nếu phát hiện các tài liệu đã bị cắt xé, cần báo ngay cho thủ thư.
 • Do luận án, luận văn chỉ có 01 bản duy nhất tại thư viện và được đóng bằng bìa cứng có đóng gáy nên dễ gãy bìa, bong gáy, do đó:  không gập trang đánh dấu, không gập đôi tài liệu để đọc dễ làm hư hỏng tài liệu.
 • Không tự ý mang báo, tạp chí, luận văn ra khỏi phòng đọc khi chưa được phép của Cán bộ thư viện.
 • CD-ROM: bạn đọc tra cứu trong danh mục CD-ROM rồi liên hệ với cán bộ Thư viện để tiến hành việc mượn CD-ROM.
CÁC TIN KHÁC