THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiền thân là Thư viện Khoa Y - Nha - Dược thuộc trường Đại học Cần Thơ với quy mô Thư viện khoa nên vốn tài liệu và các hoạt động còn hạn chế.

Năm 2002, trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức được thành lập, Thư viện trở thành Thư viện của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tháng 12/2010, Thư viện chuyển về cơ sở mới tại tầng 2 nhà B2 Khoa Y trường Đại học Y Dược Cần Thơ - số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

CHỨC NĂNG

Thư viện có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng trong công tác lưu trữ, khai thác các tư liệu thông tin và phục vụ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng các loại tài liệu trong Thư viện

NHIỆM VỤ

Công tác lưu trữ, khai thác tư liệu thông tin

- Xây dựng kế hoạch bổ sung, trao đổi các loại hình tài liệu đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của nhà trường.

- Tổ chức, quản lý tư liệu thông tin tại Thư viện một cách hiệu quả.

- Xây dựng hệ thống tra cứu thông tin thích hợp.

- Tham gia các hoạt động nghiệp vụ với hệ thống thư viện trong và ngoài nước nhằm chia sẻ nguồn lực thông tin, kinh nghiệm chuyên môn, khai thác mạng thông tin, mượn liên thư viện.

Công tác phục vụ

            - Tổ chức cho bạn đọc khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả nguồn tư liệu thông tin tại Thư viện.

- Tổ chức hệ thống các phòng phục vụ chuyên biệt cho các đối tượng bạn đọc khác nhau.

            - Tổ chức các hoạt động hỗ trợ bạn đọc, nâng cao kỹ năng sử dụng nguồn tư liệu thông tin tại Thư viện.NHÂN SỰ

Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ hiện có 08 viên chức và nhân viên.
Quản lý Thư viện qua các thời kỳ

Năm 1996-1999: ThS. Dương Thành Nhân
Năm 2000 – 2003: CN. Mã Thị Khánh Châu
Năm 2004 -2005: PGS.TS. Trần Xuân Mai
Năm 2005-2007: ThS.BS. Trần Văn Nguyên phụ trách Thư viện và Trung tâm Thông tin.
Từ tháng 12/2009 đến nay: TS. BS. Nguyễn Thị Hải Yến là Giám đốc Thư viện,ThS. BS. Lê Thị Hoàng Mỹ là Phó Giám đốc Thư viện.

Thành tích đạt được

Tập thể lao động xuất sắc nhiều năm liền.

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế năm 2012, 2014

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014