THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

Thư viện trường Đại học Y Dược Cần Thơ tiền thân là Thư viện Khoa Y - Nha - Dược thuộc trường Đại học Cần Thơ với quy mô Thư viện khoa nên vốn tài liệu và các hoạt động còn hạn chế.

Năm 2002, trường Đại học Y Dược Cần Thơ chính thức được thành lập, Thư viện trở thành Thư viện của trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Tháng 12/2010, Thư viện chuyển về cơ sở mới tại tầng 2 nhà B2 Khoa Y trường Đại học Y Dược Cần Thơ - số 179, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

CHỨC NĂNG

Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng khoa học công nghệ và quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại tài liệu có trong Thư viện

NHIỆM VỤ

- Thư viện có nhiệm vụ nghiên cứu, thu thập, xử lý và tổ chức cung cấp thông tin, tư liệu khoa học công nghệ trong và ngoài nước phục vụ các lĩnh vực hoạt động của trường.

- Tổ chức sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý và phục vụ tài liệu có hiệu quả. Thu nhận các ấn phẩm do trường xuất bản hoặc mua từ các nguồn kinh phí khác nhau, các nguồn tư liệu của cán bộ và sinh viên nhà trường tạo ra, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các Thư viện phù hợp với diện nghiên cứu đào tạo của trường.

- Xây dựng hệ thống tra cứu tìm thông tin thích hợp.Thiết lập mạng lưới tìm kiếm và truy cập thông tin tự động hóa. Xây dựng các cơ sở dữ liệu đặc thù của trường phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu, quản lý của nhà trường.

- Tổ chức cho toàn thể bạn đọc trong trường khai thác, sử dụng thuận lợi, hiệu quả nguồn lực thông tin, vốn tài liệu của Thư viện và các nguồn tin bên ngoài.

- Hướng dẫn bạn đọc tra cứu tìm kiếm, khai thác sử dụng hiệu quả nguồn thông tin trong Thư viện phù hợp quy định của trường và pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ.