CƠ SỞ VẬT CHẤT

Từ tháng 3/2015, Thư viện được mở rộng, đánh dấu một bước phát triển mới về cơ sở vật chất và trang thiết bị để phục vụ bạn đọc ngày càng tốt hơn  nhằm đáp ứng nhu cầu tài liệu cho học tập, nghiên cứu của cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên của trường. Thư viện hiện tại có tổng diện tích các phòng là 437 m2 , được bố trí như sau:

 • Khu vực đọc sách với tổng số 400 chỗ ngồi:

  • Phòng Đọc 01: phục vụ sách tiếng Việt.
  • Phòng Đọc 02: phục vụ sách tra cứu, sách ngoại văn.
  • Phòng Tạp chí - Luận văn: phục vụ báo - tạp chí, đề tài, luận văn - luận án, CD-ROM.
  • Khu vực tự học
  • Khu vực tự học ngoài trời
 • Các phòng tự học với 100 máy tính kết nối Internet.

Sơ đồ bố trí các phòng trong thư viện